Kompetencer

Sir Clive kan som multihåndværker give din ejendom et allround tjek, hjælpe med specifikke projekter og løse mange forskellige arbejdsopgaver:

 

Sir Clive  | Tlf.: 20 72 92 11 | clivedowning@hotmail.com